Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater vast te leggen.

Het bodemonderzoek geschiedt volgens normbladen waarin beschreven wordt hoe en op welke wijze het onderzoek dient te worden uitgevoerd. Op basis van informatie van de opdrachtgever en een verplicht historisch onderzoek, bij o.a. het kadaster en het gemeentelijk archief, kan worden bepaald of de bodem en/of het grondwater negatief beïnvloed is door huidige of historische milieubedreigende handelingen en/of opslag van huisbrandolie of brandstoffen in het algemeen.

Na dit historisch onderzoek kan uiteindelijk de onderzoeksstrategie bepaald worden en kan het veldwerkonderzoek worden uitgevoerd en worden de bevindingen uiteindelijk vastgelegd in een rapportage.

In welke gevallen is een bodemonderzoek noodzakelijk?

  • Bij een aanvraag van een bouwvergunning/bestemmingswijziging.
  • Bij de aankoop, verkoop of verhuur van een perceel.
  • Bij een voorschrift conform een milieuvergunning.
  • Bij de aanwezigheid van een ondergrondse tank.
  • Bij milieucalamiteiten.

 

Op basis van de bij het vooronderzoek verzamelde gegevens, de veldwerkgegevens en de analyseresultaten wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater vastgesteld. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een bodemonderzoek niet zomaar een onderzoek is van de bodem en het grondwater, maar maatwerk is op basis van ervaring en expertise. Dit onderzoek dient binnen de randvoorwaarden van diverse NEN-normen te worden uitgevoerd.