Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven, wanneer een pand moet worden gerenoveerd of gesloopt. ACE Studio Asbest is zo’n gecertificeerd bedrijf en daarnaast zeer flexibel. In Nederland worden verschillende soorten asbestinventarisaties/asbestinventarisatierapporten onderscheiden. Afhankelijk van het doel van het onderzoek wordt gekozen voor een bepaalde onderzoeksopzet of combinatie ervan.

Onderzoek naar asbest

In de basis wordt vrijwel altijd gestart met een asbestinventarisatie onderzoek bestaande uit visueel onderzoek met licht destructieve werkzaamheden. Het onderzoek is voldoende voor het doen van de aanvraag van een sloopmelding of omgevingsvergunning. Dus bent u van plan een woning of pand te renoveren of te (laten) slopen? Wij kunnen u aangeven of en waar asbest is gevonden.

Een destructief onderzoek is het gevolg van een visueel onderzoek, dit komt naar voren als in de huidige staat er niet voldoende inzicht verkregen kan worden in de opbouw en de mogelijk verborgen asbesttoepassingen welke tijdens de visuele asbestinventarisatie niet zonder destructieve werkzaamheden vastgesteld kunnen worden.

Risico’s van asbest

Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo’n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. Meerdere ministeries zijn verantwoordelijk voor regelgeving over asbest.

Hoe komt u erachter of een bepaald product asbesthoudend is?