Nuttige links

Bij deze onderstaande instanties kunt u meer informatie krijgen over het milieu, asbest en bodem.Uw eigen gemeente
Neem contact op met uw gemeente met vragen over het indienen van een sloopmelding ten behoeve van het verwijderen van asbest of voor het afvoeren van asbesthoudend materiaal. U kunt ook bij uw gemeente terecht voor adressen voor verpakkingsmateriaal voor asbesthoudend afval en stickers met de opdruk ‘asbest’.

Omgevingsloket

Aanvragen omgevingsvergunning of sloopmelding voor verwijdering van asbest
Hier kunt u vergunning/sloopmelding aanvragen voor de verwijdering van het asbest, een saneerder mag nooit zonder vergunning of sloopmelding saneren.

Gemeentelijke GGD

Vragen over gezondheidsrisico’s van asbest. Op de website vindt u het adres van de gemeentelijke of regionale GGD.

InfoMil

Al sinds 1995 is Kenniscentrum InfoMil het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Actueel, praktisch en onafhankelijk. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering.
De helpdesk geeft (gratis) antwoord op veel vragen: www.infomil.nl/helpdesk. Deze helpdesk is niet bedoeld voor particulieren, zij kunnen wel de informatie op de website bekijken.

Instituut Asbestslachtoffers

Wie een ziekte heeft opgelopen door (vermoedelijk) beroepsmatige blootstelling aan asbest kan contact opnemen met het
Instituut Asbestslachtoffers.

Instituut Asbestslachtoffers

Wie een ziekte heeft opgelopen door (vermoedelijk) beroepsmatige blootstelling aan asbest kan contact opnemen met het
Instituut Asbestslachtoffers.

Meldpunt Misstanden Asbestketen

Via de website kunt u hier melding maken over misstanden in de asbestketen. Het meldpunt is ook opengesteld voor meldingen over asbest in de openbare ruimte. Dit meldpunt is toegankelijk voor particulieren en bedrijven. Uw melding kan worden doorgestuurd naar de juiste overheidsinstantie.

Milieu Centraal

Milieu Centraal geeft consumenten praktische informatie over milieu en energie voor het dagelijks leven. Milieu Centraal wordt gefinancierd door de overheid.

Sanering asbestwegen

Informatie over de Saneringsregeling asbestwegen kunt u vinden op deze website van de Dienst Landelijk Gebied.

NEN

Voor Nederlandse Normen en Technische Afspraken (NEN-normen, NTA, ADV)

Stichting veilig en milieukundig slopen

Op deze website treft u alle informatie aan over de BRL SVMS-007, de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen. Ook kunt u hier het certificatieschema en andere SVMS documenten downloaden.

Stichting Certificatie Asbest

Stichting Certificatie Asbest biedt op haar website een overzicht van gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven en asbestinventariseerders.

Uneto-VNI

Wilt u weten of uw cv-ketel asbesthoudend is? Neem dan contact op met een Uneto-VNI-installatiebedrijf in uw omgeving. Een adres bij u in de buurt kunt u op deze website vinden.

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, houdt zich bezig met voedselveiligheid en productveiligheid. Op de site van de NVWA vindt u informatie over de veiligheid van veel producten die u in en om uw huis gebruikt. Daarmee weet u waar u op kunt letten als u iets koopt.

Informatie Rijksoverheid (voorheen Postbus 51)

Voor algemene vragen over beleid en wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met de Rijksoverheid, via de website of via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief), tussen 09.00 en 20.00 uur.

Inspectie SZW / Arbeidsinspectie

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.