Asbestinformatie

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar.

Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Het is sterk, slijtvast en isolerend en bovendien goedkoop. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen. De grote risico’s die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend.

Asbestvezels

Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo’n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. Meerdere ministeries zijn verantwoordelijk voor regelgeving over asbest.

Hoe komt u erachter of een bepaald product asbesthoudend is?

De enige manier om met zekerheid vast te kunnen stellen of een product asbesthoudend is, is met een materiaalanalyse door een laboratorium. Particulieren, bedrijven en beheerders van gebouwen kunnen hiervoor een deskundig adviesbureau of een geaccrediteerd laboratorium inschakelen. Soms kan ook de leverancier van het product informatie over de samenstelling verstrekken.

Beoordeling van asbest

Hieronder staan enkele handvatten genoemd die kunnen helpen bij een eerste beoordeling of bepaald materiaal asbestverdacht is.
Aan de buitenkant van een product is vaak niet te zien of het asbesthoudend is. Asbest is (vrijwel) nooit aanwezig in:
vloerbedekkingen van textiel (tapijt) en ondertapijt van vilt breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode onderkant stijve, zeilachtige vloerbedekkingen met een harde, ruwe onderzijde met daarin een grofmazig juteweefsel, zoals linoleum buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onderzijde soepel zeil met een onderzijde van kunststof (plastic) of foam (schuim) vinylzeil dat na 1985 in Nederland te koop is aangeboden vloerzeil van vóór 1963 of op cementplaten en golfplaten met de opdruk “NT”. Vloerzeil dat asbesthoudend is, is enigszins aan de onderzijde te herkennen. De onderzijde heeft een lichtgrijze tot lichtbeige (soms lichtgroene) kleur en een niet-glimmend oppervlak dat een beetje doet denken aan grof papier of karton. Asbestvinyltegels zijn hard en een beetje glanzend en veelal met zwarte kit op de vloer aangebracht.
Meer informatie

Stichting Arbouw

Werknemers en werkgevers in de bouw-, afwerk- en afbouwsector kunnen gebruik maken van de service van de Stichting Arbouw te Amsterdam.

Verder staat in het boekje ‘Kleintje Asbest’, samengesteld door Uneto-VNI in samenwerking met Kenteq, een overzicht met technische installaties zoals verwarmingsketels, geisers en boilers.

Op de Asbestwegwijzer van InfoMil staat een overzicht met de meest toegepaste asbesthoudende producten in en om het huis.

Vanuit de website van instituut asbestslachtoffers (IAS) kunt u een Asbestkaart raadplegen. Dit is een elektronisch systeem voor het beoordelen van historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994. Het is een uitgebreide handleiding met gegevens naar bedrijfstak en beroep. Het systeem is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit.

In maart 2006 is het rapport ‘Asbest in kaart’ verschenen. Dit rapport betreft een historisch onderzoek naar de geschiedenis en omvang van de productie, toepassing en verwerking van asbesthoudende materialen in Nederland. Meer informatie vindt u op RWSleefomgeving.nl